Appeltjes van het Meetjesland

Historisch Genootschap van het Meetjesland

Jaarboeken Historisch Genootschap van het Meetjesland

Appeltjes van het Meetjesland

Mededeling : Voorstelling jaarboek 70 gaat niet door

Er was door diverse omstandigheden – waaronder zelfs zeer positieve – enige vertraging opgetreden bij de productie van het jaarboek nr. 70 (2019). Maar begin maart viel alles in zijn plooien: het boek ging in druk, de zaal was gereserveerd enz. Op donderdag 12 maart was de uitnodiging klaar voor verzending, maar toen twijfelden we al aan het laten doorgaan van deze activiteit. ’s Avonds viel het doek definitief.

Verspreiding jaarboek

We tastten diverse scenario’s af (o.a. de mogelijkheid tot afhaling van het jaarboek op diverse adressen), maar beslisten uiteindelijk om het boek enkel te verspreiden via bpost en de eigen bestuursleden. Dit zal voornamelijk in de tweede week van april gebeuren.

Gezien onze extra kosten verzoeken we iedereen om de portkosten te betalen. We konden tot nu de abonnementsprijs erg laag houden en de meeste leden die het boek via postbedeling ontvingen, betaalden ook die extra kosten. Vanaf dit jaar kunnen we op geen enkele subsidie meer terugvallen.  Dit zou ons kunnen verplichten om de prijs van het lidmaatschap op te trekken. We zouden dit liever niet doen. In de toekomst hopen we het boek voort op een zaterdagnamiddag voor te stellen. Wie zijn/haar exemplaar dan meeneemt, betaalt niets extra. Als alle anderen betalen voor de bezorging – op welke manier dan ook – kunnen we de prijs misschien gelijk houden en is dit eerlijk tegenover elkeen.

Hopelijk ontmoeten we elkaar bij andere activiteiten, zoals de lezingen.

In de nadagen van de Tweede Wereldoorlog steken enkele enthousiaste kenners van de streek de koppen bij elkaar en stichten na enkele vergaderingen het Heemkundig Genootschap van het Meetjesland.

Het doel dat de stichters voor ogen hadden was het Meetjesland beter te leren kennen: hoe het zich heeft ontwikkeld, hoe onze voorvaders er hebben gewerkt en geleefd, wat er zich in de loop van de eeuwen heeft afgespeeld, kortom: de geschiedenis van het Meetjesland in al zijn aspecten onderzoeken en publiceren. Daartoe werd de uitgave van een jaarboek voorzien: Appeltjes van het Meetjesland, verwijzend naar de talloze boomgaarden waarvan de productie grotendeels naar Engeland werd uitgevoerd.

Zestig “Appeltjes” later is de ondertussen tot Historisch Genootschap herdoopte vereniging springlevend en in de jaarboeken verschenen meer dan 15.000 pagina’s geschiedenis over ons Meetjesland.

Deze website wil U laten kennismaken met de rijkdom van het Historisch Genootschap, met zijn « Appeltjes », zijn interessante activiteiten en zijn rijke bibliotheek