Appeltjes van het Meetjesland

Nieuwsbrieven

Schrijf u in voor één of meerdere van onze gratis nieuwsbrieven!

Door het invullen en verzenden van het onderstaande formulier geeft u het Historisch Genootschap van het Meetjesland (uitgever van het jaarboek Appeltjes van het Meetjesland) de toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken om u via e-mail berichten te sturen over de door u aangevinkte opties.
Deze toestemming blijft geldig tot zolang zij niet wordt herroepen.

De mailing gebeurt in principe door het Genootschap zelf, maar kan ook door een andere partij (dropbox, MailChimp…), gerealiseerd worden, maar dan enkel nadat we hiermee een verwerkersovereenkomst hebben gesloten en u hiervan op de hoogte brachten.

Enkele bepalingen uit onze privacyverklaring:

  • Uw gegevens zullen enkel worden gebruikt voor de vermelde doeleinden.
  • Uw gegevens worden niet aan derden (ook niet aan zusterverenigingen) doorgegeven, tenzij dit wettelijk zou zijn verplicht.
  • U heeft te allen tijde het recht op inzage van de door ons over u bewaarde persoonsgegevens en kan ook aanpassing, aanvulling, verbetering en schrapping vragen.
  • Bij elk contact via e-mail zal u de mogelijkheid worden geboden uit te schrijven.
[mailpoet_form id=”1″]

NB: Onder “zusterverenigingen” wordt verstaan: heem-, familie- en volkskunde; geen privé- of commerciële initiatieven.